Informasjon

General kunnskap

Lade mode

Typer av plugg

IP-systemet (fra wikipedia)

IP xx x: siffer

Første siffer:

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander for eksempel støv, og utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler som for eksempel fingre.

SifferBeskyttelse av utstyret mot faste partiklerBeskyttelse av personer mot farlige deler med
0—Ingen beskyttelseIngen beskyttelse
1Større enn 50 mmStore kroppsdeler, for eksempel en håndflate
2Større enn 12,5 mmFinger, 12,5 mm diameter
3Større enn 2,5 mmVerktøy, 2,5 mm diameter
4Større enn 1 mmTråd, 1 mm diameter
5StøvbeskyttetBeskytter mot støv som kan skade produkt/innmat.
6StøvtettKomplett beskyttelse mot støvgjennomtregning.

Andre siffer:

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann.

SifferBeskyttelse mot inntrengning av vannDetaljer
0Ingen beskyttelseIngen beskyttelse
1Vertikale dryppVertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2Vertikale drypp ved helning opp til 15°Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
3Dusj/regnDusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
4Sprut fra alle kanterSprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5Spyling fra alle kanterSpyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6Kraftig spyling fra alle kanterKraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
7Kortvarig neddykking i vannIngen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8Varig neddykkingIngen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret

Jordfeilvern type

Type A:

Denne jordfeilbryteren reagerer på både vekselstrøm og pulserende likestrøm og er den typen som anbefales for forbrukerkurs i boliger og lignende, og hvis vi bruker 30mA utløserstrøm på jordfeilbryter, så gir den beskyttelse ved berøringsfare og beskyttelse ved brannfare.

Type B:

Denne jordfeilbryteren er egnet for bil ladere og er krav siden 2014, og reagerer på likestrøm, om det er glatt likestrøm eller pulserende likestrøm, ved 30mA utløserstrøm gir den berørings beskyttelse og beskyttelse ved jordfeil som kan føre til brann.

Tips til å velge AC ladekabel/ladeboks

Det er en ombord lader (AC-DC+DC-DC) som skal lade opp batteriene. Kapasiteten av laderen bestemmer maksimal ladingstrøm. I dag har mange elbiler 22kW ladere ombord. Det betyr at det er mulig å lade opp batteriene på 22kW på elbil siden. 22kW AC lader kan velges på den elbilen. Dersom din elbil har en ombord lader som 7.4kW, da kan en 7.4 kW lader velges. Samtidig må du sjekke ditt sikringsskap om dette har nok kapasitet. Den siste er å få samme type plugg på bilen og laderen. Da kan du velge en riktig lader med lading strøm så høy som mulig.